5851 GA Hwy 85, Riverdale, GA 30274
Phone: (770) 907 - 7102
HTAManager@hindutempleofatlanta.org
Tax ID: EIN-58-1602137
Temple Timings
Sun -Thu: 9:00 AM - 9:00 PM
Fri & Sat: 9:00 AM - 9:00 PM
This Month at HTA
Date Time Event
Ganesh Chaturthi
09/06/20141:00 pmMaha Ganapathi Udvasana, Nimanrjanam with procession
09/06/201410:00 amMaha Ganapathi Special puja, Sahasranama Archana
Srivari Udayasthamana Seva
09/20/20146:00 amSuprabhatha Seva
09/20/20146:30 amKoluvu
09/20/20147:00 amSri Vari Abhishekam
09/20/20148:00 amVasthralanakarana Seva
09/20/20148:00 amThomala Seva
09/20/20149:00 amAshtadala Pada Padmaradhana with Sahasranama Archana
09/20/201410:00 amSathumorai
09/20/201410:30 amThiruppavada Seva
09/20/201412:00 noonSri Vari Kalyanotsavam
09/20/20141:30 pmPushpa Pallaki Prakara Utsavam
09/20/20144:00 pmAarjitha Brahmotsavam
09/20/20145:00 pmVasanthotsavam
09/20/20146:30 pmSahasra Deepa Alankarana
09/20/20148:00 pmVisesha Sayanotsavam – 12 Harathis
Dates to Remember
Special Dates
  • 09/06/2014
       Maha Ganapathi Udvasana, Nimanrjanam with procession
Panchanga
BalaVihar Registration
BalaVihar Registration for New Children

Click Here for:
Registration Instructions
Registration Form
Online Payment
Upcoming Events
Ganesh Chaturthi
8/29/2014 thru 9/6/2014
Upcoming Events
21h Varshikotsavam & 14th Brahmotsavam
May 22 thru May 29, 2013

SAT/PSAT Course Starts on June 1